Obchodné podmienky

   1.  Spôsob objednávania
  2.  Povinnosti predávajúceho
  3.  Povinnosti kupujúceho
  4.  Ceny tovaru
  5.  Dodanie tovaru
  6.  Termín dodania
  7.  Zrušenie objednávky
  8.  Reklamácie 
  9
Spotrebiteľské zmluvy a poučenie 
        o práve na odstúpenie

10. Ochrana osobných údajov

 

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete týmito spôsobmi:

A)   on-line priamo z web stránky  napísaním objednávky do kontaktného formulára. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje kontaktný formulár, môžete zaslať objednávku ako obyčajnýTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. na našu e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde uvediete objednávacie číslo alebo označenie tovaru;  vašu adresu, na ktorú vám bude zásielka doručená domov,  vašu e-mailovú adresu, na ktorú obdržíte potvrdenie objednávky.

B)    Telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle  0907220312 Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť .
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené na našej stránke sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Všetky uvedené maloobchodné ceny sú konečné, nie sme platci DPH.

 

5. Dodanie tovaru

Zásielku Vám doručí Slovenská pošta, výška poštovného závisí od celkovej hodnoty objednávky, pri objednávke v celkovej hodnote do 300 €  bude k cene objednávky pripočítané pošovné vo výške 3 € , pri objednávke od 300 €  sa žiadne poštovné neúčtuje – je zdarma. Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.  Pri objednávkach zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby. Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu dodania.

Balné sa neúčtuje.

V prípade, že sa rozhodnete nejaký tovar doobjednať, urobte tak čo najskôr od vašej predchádzajúcej objednávky.  Ak to bude možné, obdržíte doobjednávku naraz s prvou objednávkou, budem vás informovať e-mailom.  Hodnota objednávok sa spočíta a podľa celkovej hodnoty sa pripočíta (alebo nepripočíta  ) poštovné.

 

6. Termín dodania

Dodacia lehota je 2-5 dní  po obdržaní objednávky pri výrobkoch, ktoré sú skladom. Pri výrobkoch na zákazku je dodacia lehota dohodou.  Ak potrebujete objednávku vybaviť súrne,  napíšte to do objednávky, prípadne sa informujte telefonicky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 2 týždňov, odporúčam informovať sa telefonicky, prípadne e-mailom. Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámim vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadam vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené nepredvídanými okolnosťami  (meškanie zásielky, strata zásielky...).

7. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín.

Podmienky zrušenia objednávky
Ak po odoslaní objednávky v priebehu 24 hodín zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie nám zašlite na
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Obratom vám zašlem potvrdenie o zrušení objednávky.

8. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom, alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Môže sa totiž stať,  že dôjde k poškodeniu  zásielky nevhodnou manipuláciou počas prepravy.

Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte.

Reklamácia sa nevzťahuje na: - chyby spôsobené nesprávnym používaním tovaru

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť mi zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru. 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď ma informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Zašlem vám Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom je potrebné na vlastné náklady zaslať na moju adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý ste obdržali s tovarom  a kópiu ústrižku od doručovateľa. Reklamovaný tovar vám vymením za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátim peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciam. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa    predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba  vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 9.  Vrátenie tovaru 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník právo bez uvedenia dôvodu vrátiť tovar  do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru , pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote tovar doručený predávajúcemu.

Poštové, prepravné a ostatné zasielacie náklady sa nevracajú.

 

10.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach prostredníctvom stránky www.svethodvabu.sk majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.

Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.

Používaním nášho kontaktného formulára súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

 

 

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica 1

 

MODELY

 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky
 • Tipy na originálne darčeky